Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Kurz: Galvanické pokovení

Obsah kurzu: Kurz je určen pro pracovníky galvanických provozů, kteří si potřebují získat či si doplnit vzdělání v této kvalifikačně náročné technologii povrchových úprav. Program studia umožňuje porozumět teoretickým základům a získat potřebné vědomosti o základních technologiích galvanického pokovení. Cílem studia je zabezpečit potřebnou kvalifikaci a certifikaci pracovníkům galvanoven, zvýšit efektivnost těchto provozů a zlepšit kvalitu galvanických povrchových úprav.

Obsah kurzu:
  • Příprava povrchu před pokovením
  • Principy vylučování galvanických povlaků
  • Technologie galvanického pokovení
  • Následné a související procesy
  • Bezpečnost práce a provozů v galvanovnách
  • Zařízení galvanoven
  • Kontrola kvality povlaků
  • Ekologické aspekty galvanického pokovení
  • Příčiny a odstranění chyb v povlacích
  • Exkurze do předních provozů povrchových úprav

Předpokládaný počet osob: min. 10 účastníků

Rozsah hodin: 42 hodin (7 dnů)

Vedoucí studia: Ing. Jan Kudláček, Ph.D. – Centrum pro povrchové úpravy

Odborný garant: doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. - Centrum pro povrchové úpravy, Ing. Petr Szelag – Pragochema, a.s.

Místo konání: ČVUT v Praze
Fakulta strojní
Ústav strojírenské technologie
Technická 4
166 07 Praha 6

Bližší informace:

Kurz je rozdělen do tří dvoudenních bloků s výukou dle harmonogramu. Na závěr kurzu se uskuteční exkurze do vybraného galvanického provozu a konzultace k specializovaným odborným okruhům dle přání a zaměření posluchačů. V případě zájmu je možné zajistit ubytování na vysokoškolských kolejích. Cesty, ubytování a stravování hradí vysílající organizace nebo účastník sám. Po úspěšném ukončení kurzu bude účastníkovi vydáno osvědčení o absolvování kurzu. V případě Vašeho zájmu prosíme o zaslání vyplněné přihlášky.

Galvanické pokovení - leták
Galvanické pokovení - přihláška
Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest