Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Vyšlo únorové 1. číslo časopisu Povrcháři 2024

Vážení povrcháři, strojaři,
dovolujeme si Vám zaslat letošní, 1. číslo časopisu Povrcháři.

Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


Doplňujeme 5., 6. a 7. číslo časopisu Povrcháři 2023

Vážení povrcháři, strojaři,
dovolujeme si Vám zaslat chybějící čísla časopisu Povrcháři v roce 2023.

Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


Vyšlo červnové 4. číslo časopisu Povrcháři 2023

Vážení povrcháři, strojaři,
dovolujeme si Vám zaslat letošní, 4. číslo časopisu Povrcháři.

Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


Vyšlo dubnové 3. číslo časopisu Povrcháři 2023

Vážení povrcháři, strojaři,
dovolujeme si Vám zaslat letošní, 3. číslo časopisu Povrcháři.

Zároveň informujeme, že příští týden proběhne odborný seminář: "Technologie čištění a předúpravy povrchů" ve dnech 26. - 27. 4. 2023 v Hotelu Zámek v Čejkovicích.

Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


Vyšlo březnové 2. číslo časopisu Povrcháři 2023

Vážení povrcháři, strojaři,
dovolujeme si Vám zaslat letošní, 2. číslo časopisu Povrcháři.

Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


Vyšlo lednové 1. číslo časopisu Povrcháři 2023

Vážení povrcháři, strojaři,
dovolujeme si Vám zaslat letošní, 1. číslo časopisu Povrcháři.

Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


PF 2023

Vážení povrcháři, strojaři,
dovolte, abychom Vám popřáli v novém roce 2023 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti třeba i při čtení dalších čísel časopisu Povrcháři.
S pozdravem za Povrcháře:
Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař

Highslide JS

Vyšlo prosincové 7. číslo časopisu Povrcháři 2022

Vážení povrcháři, strojaři,
dovolujeme si Vám zaslat letošní, poslední 7. číslo časopisu Povrcháři.
Zároveň přejeme příjemné prožití vánočních svátků.

Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


Vyšlo listopadové 6. číslo časopisu Povrcháři 2022

Vážení povrcháři, strojaři,
dovolujeme si Vám zaslat letošní 6. číslo časopisu Povrcháři.
Dále si Vás dovolujeme upozornit na blížící se termín námi pořádaného semináře " Myslivna 22 ", který se letos uskuteční ve dnech 23. a 24. listopadu v OREA Congress Hotelu v Brně (dříve Voroněž).
Přejeme příjemné čtení.
Viktor Kreibich
Jan Kudláček


Vyšlo zářijové 5. číslo časopisu Povrcháři 2022

Vážení povrcháři, strojaři,
Dovolujeme si Vám zaslat letošní 5. číslo časopisu Povrcháři.
Přejeme příjemné čtení.
Viktor Kreibich
Jan Kudláček


Vyšlo červencové 4. číslo časopisu Povrcháři 2022

Vážení povrcháři, strojaři,
Dovolujeme si Vám zaslat letošní 4. číslo časopisu Povrcháři.
Přejeme příjemné čtení.
Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


Vyšlo červnové 3. číslo časopisu Povrcháři 2022

Vážení povrcháři, strojaři,
Dovolujeme si Vám zaslat letošní třetí číslo časopisu Povrcháři.
Přejeme příjemné čtení.
Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


Vyšlo dubnové 2. číslo časopisu Povrcháři 2022

Vážení povrcháři, strojaři,
dovolujeme si Vám poslat druhé číslo časopisu Povrcháři.
Zároveň Vás ještě zveme k účasti na námi pořádaném odborném semináři "Technologie čištěná a předúpravy povrchů."
Za Centrum pro povrchové úpravy
Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


Vyšlo lednové 1. číslo časopisu Povrcháři 2022

Vážení povrcháři, strojaři,
dovolujeme si Vám poslat letošní první číslo časopisu Povrcháři.
Zároveň umporozňujeme na možnost se ještě přihlásit ke letošnímu studiu Povrchové úpravy ve strojírenství - Korozní inženýr, které zahájíme 15.3.2022
A dále je možnost se ještě přihlásit na kurz Galvanické pokovení, které zahájíme 29.3.2022
Za Centrum pro povrchové úpravy
Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


PF 2022

Vážení povrcháři, strojaři,
dovolte nám popřát Vám příjemné prožití vánočních svátků a v celém příštím roce hodně zdraví, štěstí a pohodu, třeba i při čtení dalších čísel časopisu Povrcháři.

S pozdravem za Povrcháře:
Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař
Highslide JS

Vyšlo prosincové 4. číslo časopisu Povrcháři 2021

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout letošní poslední 4. číslo časopisu Povrcháři v roce 2021.
Přejeme příjemné čtení i možnost získávat nové informace z oboru

Za Centrum pro povrchové úpravy
Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


Vyšlo říjnové 3. číslo časopisu Povrcháři 2021

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 3. číslo časopisu Povrcháři v roce 2021.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


Vyšlo dubnové 2. číslo časopisu Povrcháři 2021

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 2. číslo časopisu Povrcháři v roce 2021.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


Vyšlo lednové 1. číslo časopisu Povrcháři 2021

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 1. číslo časopisu Povrcháři v roce 2021.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


PF 2021

Vážení přátelé,
dovolte nám popřát Vám příjemné prožití vánočních svátků a v celém příštím roce hodně zdraví, štěstí a pohodu, třeba i při čtení dalších čísel časopisu Povrcháři.

Za Centrum pro povrchové úpravy:
Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař
Highslide JS

Vyšlo prosincové 5. číslo časopisu Povrcháři 2020

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 5. číslo časopisu Povrcháři v roce 2020.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


Vyšlo listopadové 4. číslo časopisu Povrcháři 2020

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 4. číslo časopisu Povrcháři v roce 2020.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Zrušení tradičního odborného semináře "Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav" 2020

Vážení povrcháři, strojaři.
Z důvodů současné epidemiologické situace, jsme nuceni zrušit také letošní tradiční odborný seminář "Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav", který se měl konat koncem listopadu v Hotelu Myslivna v Brně.
Velice nás to mrzí, musíme však věřit, že současná situace se brzy uklidní a vše se vrátí do normálního života.
Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na další povrchářské akci.
Nejbižší námi plánovanou akcí by měl být odborný seminář "Technologie čištění a předúpravy povrchů" v dubnu 2021.
Za Povrcháře
Viktor Kreibich
Jan Kudláček


Vyšlo červnové 3. číslo časopisu Povrcháři 2020

Vážení povrcháři, strojaři,
před letními dovolenými si Vám dovolujeme zaslat letošní třetí číslo časopisu Povrcháři.

S pozdravem za Povrcháře
Viktor Kreibich
Jan Kudláček
Jiří Kuchař


Vyšlo dubnové 2. číslo časopisu Povrcháři 2020

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 2. číslo časopisu Povrcháři v roce 2020.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Zrušení konání odborného semináře TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAV POVRCHU - Čejkovice 2020

Vážení povrcháři, strojaři.
Z důvodů současné situacese velice omlouváme, ale jsme nuceni zrušit letošní odborný seminář "Technologie čištění a předúpravy povrchů", který se měl konat v čejkovicích v červnu.
Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na další povrchářské akci, která snad proběhne za normálních okolností.
Za Povrcháře
Viktor Kreibich
Jan Kudláček


Vyšlo lednové 1. číslo časopisu Povrcháři 2020

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 1. číslo časopisu Povrcháři v roce 2020.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo prosincové 8. číslo časopisu Povrcháři 2019

Vážení přátelé povrcháři a strojaři,
dovolujeme si Vám zaslat poslední letošní číslo časopisu Povrcháři.
Velice děkujeme všem, kteří se podílí na tvorbě časopisu a věříme, že i nadále si časopis najde své příznivce.
Zároveň přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a především zasloužený odpočinek od pracovního vytížení.
S pozdravem
doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.


Vyšlo listopadové 7. číslo časopisu Povrcháři 2019

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 7. číslo časopisu Povrcháři v roce 2019.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo zářijové 6. číslo časopisu Povrcháři 2019

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 6. číslo časopisu Povrcháři v roce 2019.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


ODBORNÝ SEMINÁŘ PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU 19. 9. 2019

Záměrem této akce je seznámit technickou veřejnost s bezpečnými, šetrnými a rychlými způsoby čištění otopných zařízení pro centrální vytápění sídlišť, ale i lokálních topných systémů budov a rodinných domů. Seminář se týká způsobů bezpečné údržby výměníků a teplárenských zdrojů (včetně parogenerátorů), ale i dalších zařízení v průmyslu (chladiče, potrubí, formy) s cílem úspor energií vyčištěním vnitřních povrchů. Dokonalým vyčištěním teplosměnných ploch získáme až 30 % prokazatelných úspor energie.
Leták a přihláška


Vyšlo srpnové 5. číslo časopisu Povrcháři 2019

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 5. číslo časopisu Povrcháři v roce 2019.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo červnové 4. číslo časopisu Povrcháři 2019

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 4. číslo časopisu Povrcháři v roce 2019.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo květnové 3. číslo časopisu Povrcháři 2019

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 3. číslo časopisu Povrcháři v roce 2019.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo únorové 2. číslo časopisu Povrcháři 2019

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 2. číslo časopisu Povrcháři v roce 2019.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo únorové 1. číslo časopisu Povrcháři 2019

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 1. číslo časopisu Povrcháři v roce 2019.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo prosincové 8. číslo časopisu Povrcháři 2018

Vážení přátelé povrcháři a strojaři,
za Centrum pro povrchové úpravy si Vám dovolujeme zaslat letošní poslední číslo časopisu Povrcháři.

Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2018 a budeme se těšit na další spolupráci v příštím roce.

Zároveň přejeme příjemné prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí a hodně úspěchů v roce 2019.

S pozdravem
doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.


Vyšlo listopadové 7. číslo časopisu Povrcháři 2018

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 7. číslo časopisu Povrcháři v roce 2018.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo zářijové 6. číslo časopisu Povrcháři 2018

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 6. číslo časopisu Povrcháři v roce 2018.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo srpnové 5. číslo časopisu Povrcháři 2018

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 5. číslo časopisu Povrcháři v roce 2018.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo květnové 4. číslo časopisu Povrcháři 2018

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 4. číslo časopisu Povrcháři v roce 2018.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Program - 1. odborný seminář TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAV POVRCHU - Čejkovice - 25. - 26. 4. 2018

Vážení,
k dispozici je program 1. odborného semináře - TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAV POVRCHU - Čejkovice - 25. - 26. 4. 2018

Za organizační tým
Jan Kudláček


Vyšlo březnové 3. číslo časopisu Povrcháři 2018

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 3. číslo časopisu Povrcháři v roce 2018.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo březnové 2. číslo časopisu Povrcháři 2018

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 2. číslo časopisu Povrcháři v roce 2018.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Výstava UMĚNÍ EMAILU, TECHNIKA SMALTU - 2.2.2018 v 10:30 v Technickém muzeu v Brně

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na výstavu UMĚNÍ EMAILU, TECHNIKA SMALTU, která se koná 2.2.2018 v 10:30 v Technickém muzeu v Brně.

Za povrcháře
Jan Kudláček
Viktor Kreibich


Vyšlo lednové 1. číslo časopisu Povrcháři 2018

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 1. číslo časopisu Povrcháři v roce 2018.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo prosincové 7. číslo časopisu Povrcháři

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 7. číslo časopisu Povrcháři v roce 2017.

Zároveň si Vám dovolujeme popřát příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v Novém roce 2018.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo listopadové 6. číslo časopisu Povrcháři

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 6. číslo časopisu Povrcháři v roce 2017.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo červencové 5. číslo časopisu Povrcháři

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 5. číslo časopisu Povrcháři v roce 2017.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo červencové 4. číslo časopisu Povrcháři

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 4. číslo časopisu Povrcháři v roce 2017.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Odborné fórum PROTEZINK 2017

Vážení přátelé,
ve dnech 21. a 22. 6. 2017 se v Hotelu CENTRO v Hustopečích se uskuteční nově připravované odborné fórum “PROTEZINK” (Progresivní technologie zinkování). Více na www.inpu.cz

Pozvánka (PDF)
Program (DOC)

Jan Kudláček


Vyšlo květnové 3. číslo časopisu Povrcháři

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 3. číslo časopisu Povrcháři v roce 2017.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo březnové 2. číslo časopisu Povrcháři

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 2. číslo časopisu Povrcháři v roce 2017.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


10. odborný seminář - Kvalita a rizika ve výrobě 5.4.2017 - 6.4.2017

Vážení přátelé,
Již po desáté se letos, tradičně začátkem dubna, sejdou v malebných jihomoravských Čejkovicích odborníci ze strojírenství, aby se seznámili s novými výrobními technologiemi, materiály, ale i legislativou související s řízením, kvalitou i riziky ve výrobě.Vyšlo lednové 1. číslo časopisu Povrcháři

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 1. číslo časopisu Povrcháři v roce 2017.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Povrchové úprav ve strojírenství - Korozní inženýr

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás informovat, že v letošním roce bude zahájeno studium Povrchové úprav ve strojírenství - Korozní inženýr.

S pozdravem
Jan Kudláček


EUROCORR 2017

Vážení kolegové,
v Praze se uskuteční velká mezinárodní konference, která sloučí dva největší světové akademické kongresy (Eurocorr a International Corrosion Congress). Konference bude mít kolem 1500 účastníků a jedná se tak o unikátní možnost být v kontaktu se špičkami oboru korozního inženýrství a povrchových úprav, a to s minimálními náklady na cestování. Věříme, že pro vás může být zajímavá i aktivní účast, ať už formou přednášky nebo posteru.

POZOR, deadline pro podání abstraktů je 17. 1. 2017. Přihlášení k pasivní účasti je možné i po tomto datu. Pro firmy to zase může být zajímavá možnost, jak dát o svém portfoliu vědět široké odborné veřejnosti, ať už formou účasti na výstavě či sponzoringu. Detaily o všech možnostech účasti jsou k dispozici v přiložených letácích.

S pozdravem
Viktor Kreibich a Jan Kudláček


PF 2017

Vážení přátelé,
za Centrum pro povrchové úpravy Vám všem přejeme klidné a příjemné prožití svátků vánočních, hlavně mnoho nových sil a nadějí jenž nás všechny budou provázet celým příštím rokem 2017.

Síla je jen v nášich lidech a v nás samotných.

S pozdravem
Viktor Kreibich a Jan Kudláček


Vyšlo prosincové 7. číslo časopisu Povrcháři

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 7. číslo časopisu Povrcháři v roce 2016.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Vyšlo listopadové 6. číslo časopisu Povrcháři

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout 6. číslo časopisu Povrcháři v roce 2016.

Za Centrum pro povrchové úpravy
Jan Kudláček


Přehled akcí z oboru povrchových úprav


leden 2024
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

únor 2024
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   

březen 2024
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

duben 2024
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Centrum pro povrchové úpravy:

Vzhledem k potřebám oboru povrchových úprav a požadavkùm firem zabývajícími se povrchovými úpravami,se na těchto www stránkách realizuje již delší dobu diskutovaná potřeba funkčního a akceschopného společenství respektive centra, které má za cíl sloužit a napomáhat k rozvoji oboru povrchových úprav.
Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest