Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Odborný sminář při MSV v Brně 2023 - VĚDĚT JAK - Technologické odpovědi na otázky strojírenské praxe - 12.10.2023 od 10:00 do 14:00

Záměrem semináře je seznámit technickou veřejnost s progresivními a netradičními technologiemi používanými ve vyspělém strojírenství.

Tento odborný seminář se uskuteční 12. 10. 2023 od 10 do 14 hodin na brněnském výstavišti v přednáškovém sále 103 ve výškové budově BVV (administrativní budova, vstup vlevo před bránou 1).

Z programu:

  • Aby voda čistila vysokým tlakem
  • Aby ocel nepraskala (mechanické zpevnění povrchu)
  • Aby topení topilo levně
  • Abychom správně měřili
  • ...Abychom vždy věděli JAK (šetřit, chránit, kontrolovat...)

Akce je připravena Centrem pro povrchové úpravy – CPÚ, Správou brněnských veletrhů a výstav – BVV a Fakultou strojní ČVUT v Praze - Ústavem strojírenské technologie.

Akci hradí BVV a organizátoři akce, přesto z důvodu kapacity sálu si Vás dovolujeme požádat o vyplnění elektronické přihlášky

Součástí akce je jednorázová vstupenka do areálu výstaviště.

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
ODBORNÝ GARANT
Viktor.Kreibich@fs.cvut.cz
+420 602 341 597

Ing. Jiří Kuchař, IWE
ORGANIZAČNÍ GARANT
Jiri.Kuchar@fs.cvut.cz
+420 720 108 375

Mediální podpora: povrchari.cz, Technický týdeník

Pozvánka (pdf)

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest