Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Odborný seminář TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAV POVRCHU - Čejkovice - 27.4. - 28.4.2022

Letos aktuálně se zaměřením na úspory energií a vody ve strojírenství.

Vážení povrcháři a strojaři.

Přijměte laskavě tímto pozvání na letošní seminář o problematice čištění a předúprav povrchů, letos aktuálně se zaměřením na úspory energií a vody ve strojírenství.

Letošní jarní setkání na tomto semináři navazuje volně na úspěšné jednání více jak stovky povrchářů a strojařů z okolí Čejkovic – tedy z Moravy, Čech, Slezska a Slovenska.

Jihomoravské Čejkovice a prostředí Templářské tvrze je tradičním místem setkávání na odborných akcích nejen pro atmosféru tohoto místa, ale i pro snadnou a vyrovnanou dostupnost pro všechny účastníky.

Rostoucí požadavky na kvalitu, i další parametry povrchu, navíc při stále více omezujících podmínkách legislativy, vodohospodářů a nárůstu cen energií, vody i času. K tomu všemu ještě nové chladicí kapaliny, mazací i konzervační prostředky na povrchu zboží zákazníků, dotovaná evropská konkurence, zpevňování výkonů i měny a tlak zákazníků, kteří obvykle nechtějí slyšet vůbec nic o čištění a předúpravách jejich „čistého“ výrobku. Až taková je někdy realita.

Universální ani ideální způsob čištění a předúprav zatím nemáme. Zaváděním nových netradičních a úsporných technologií, na základě nových informací od výrobců zařízení i prostředků, však můžeme a musíme zvládat náročné požadavky výroby.

Všichni dobře víme, že bez těch několika operací čištění a předúprav není a nemůže být žádná povrchová úprava kvalitní, co jich všichni, povrcháři a strojaři, navrhujeme, vytváříme či užíváme.

Pokud přijmete naše pozvání a přijedete do letošních povelikonočních jarních Čejkovic, budete součástí kolektivu odborníků ve své profesi, kteří ví, že poznání a zásoba informací i užitečných kontaktů, umožňují dělat svoji práci dobře a náš obor na potřebné úrovni.

Na viděnou v Čejkovicích 2022.

Za Centrum pro povrchové úpravy

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.

Rámcový program semináře

 • Strojírenské materiály a jejich čištění
 • Předúpravy povrchu pro následné technologie
 • Optimalizace předúpravy povrchů
 • Čištění pro náročné aplikace ve strojírenství
 • Netradiční způsoby předúpravy povrchu
 • Chyby, příčiny a důsledky nevhodné předúpravy
 • Prostředky a zařízení pro předúpravy strojírenských materiálů
 • Technologie na zítra (lepení, 3D aditivní ...) pro strojírenství
 • Měřící technika a způsoby vyhodnocení čistoty povrchů
 • Environmentální povinnosti ve strojírenské výrobě

Součástí akce je:

 • Sborník přednášek a prezentací předních firem v oboru
 • Ukázky a nabídky firem z jednotlivých technologií povrchových úprav
 • Slavnostní společenský večer
  • večeře formou rautu
  • posezení s hudbou
  • exkurze

Prezentace na semináři

 • přednáškou na semináři
 • příspěvkem či reklamou ve sborníku
 • prezentací firem ve foyeru hotelu

Organizační pokyny pro účastníky

Letošní odborný seminář „Technologie čištění a předúpravy povrchů“ se uskuteční v celém areálu Hotelu Chateau Zámek v Čejkovicích ve dnech 27. a 28. 4. 2022.

Prezence účastníků semináře 27.4. 2022 od 9:00 do 10:00 hodin v prostorách hotelu Zámek. Odborný program začíná v Loveckém sále v 10:00 hodin dle programu semináře. Program bude upřesněn v předstihu před zahájením semináře a zveřejněn na tomto webu

Cena dvoudenního semináře je 4500,- Kč + 21% DPH za jednoho účastníka. Účastnický poplatek zahrnuje sborník přednášek a prezentací, účast na přednáškách, na exkurzi a společenském večeru, včetně občerstvení během akce.

Ubytování je zajištěno pořadatelem semináře dle požadavku účastníků v přihlášce, a to v ubytovacích kapacitách Hotelu Zámek a případně v apartmánech místních vinařských firem. Účastnický poplatek nezahrnuje ubytování (ubytování si hradí každý účastník sám). Informace naleznete též na internetových stránkách www.zamekcejkovice.cz. Včas přihlášeným garantujeme rezervaci ubytování.

Termíny pro zaslání:

 • názvu přednášky a přednášejícího - do 15.3.2022
 • textu přednášky a inzerce - do 30.3.2022
 • závazné přihlášky - do 22.4.2022

Přihláška přes web

Přihláška - dokument MS Word (*.docx)

Leták PDF

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest