Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Odborný seminář TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAV POVRCHŮ - Čejkovice - 26.4. - 27.4.2023

Letos aktuálně se zaměřením na úspory energií a vody ve strojírenství.

Vážení povrcháři a strojaři.

Přijměte laskavě tímto pozvání na letošní čtvrtý seminář o problematice čištění a předúprav povrchů, letos aktuálně se zaměřením na úspory všeho co je na vstupech do našich strojařských technologií drahé, až předražené.

Letošní jarní setkání na tomto semináři navazuje volně na úspěšná každoroční jednání více jak stovky povrchářů a strojařů z okolí Čejkovic – tedy z Moravy, Čech, Slezska a Slovenska. Jihomoravské Čejkovice a prostředí Templářské tvrze je tradičním místem setkávání na odborných akcích nejen pro atmosféru tohoto místa, ale i pro snadnou a vyrovnanou dostupnost pro všechny účastníky.

Rostoucí požadavky na kvalitu, i další parametry povrchu, navíc při stále více omezujících podmínkách legislativy, vodohospodářů a nárůstu cen energií, vody, peněž i času, jsou aktuálně řešené problémy na každém pracovišti. K tomu všemu ještě nové chladicí kapaliny, mazací i konzervační prostředky na povrchu zboží zákazníků, dotovaná evropská konkurence, zpevňování výkonů i měny a tlak zákazníků, kteří obvykle nechtějí slyšet vůbec nic o čištění a předúpravách jejich „čistého“ výrobku. Až taková je někdy realita.

Universální ani ideální způsob čištění a předúprav zatím nemáme. Zaváděním nových netradičních a úsporných technologií, na základě nových informací od výrobců zařízení i prostředků, však můžeme a musíme zvládat náročné požadavky výroby.

Všichni dobře víme, že bez těch několika operací čištění a předúprav není a nemůže být žádná povrchová úprava kvalitní, co jich všichni, povrcháři a strojaři, navrhujeme, vytváříme či užíváme. Pokud přijmete naše pozvání a přijedete do letošních povelikonočních jarních Čejkovic, budete součástí kolektivu odborníků ve své profesi, kteří ví, že poznání a zásoba informací i užitečných kontaktů, umožňují dělat svoji práci dobře a náš obor na potřebné úrovni.

Na viděnou v Čejkovicích 2023.

Za Centrum pro povrchové úpravy

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.

Rámcový program semináře

 • Strojírenské materiály a jejich čištění
 • Předúpravy povrchu pro následné technologie
 • Optimalizace předúpravy povrchů
 • Čištění pro náročné aplikace ve strojírenství
 • Netradiční způsoby předúpravy povrchu
 • Chyby, příčiny a důsledky nevhodné předúpravy
 • Prostředky a zařízení pro předúpravy strojírenských materiálů
 • Technologie na zítra (lepení, 3D aditivní ...) pro strojírenství
 • Měřící technika a způsoby vyhodnocení čistoty povrchů
 • Environmentální povinnosti ve strojírenské výrobě

Součástí akce je:

 • Sborník přednášek a prezentací předních firem v oboru
 • Ukázky a nabídky firem z jednotlivých technologií povrchových úprav
 • Slavnostní společenský večer
  • večeře formou rautu
  • posezení s hudbou
 • Exkurze

Prezentace na semináři

 • přednáškou na semináři
 • příspěvkem či reklamou ve sborníku
 • prezentací firem ve foyeru hotelu

Organizační pokyny pro účastníky

Letošní odborný seminář „Technologie čištění a předúpravy povrchů“ se uskuteční v celém areálu Hotelu Chateau Zámek v Čejkovicích dne 26. a 27. 4. 2023. Součástí akce je exkurze dne 27. 4. 2023 do provozu povrchových úprav ve firmě CVP Galvanika s.r.o. provoz Ždánice.

Prezence účastníků semináře 26.4. 2023 od 8:00 do 9:00 hodin v prostorách hotelu Zámek. Odborný program začíná v Loveckém sále v 9:00 hodin dle programu semináře. Program bude upřesněn v předstihu před zahájením semináře.

Cena semináře je 4300,- Kč + 21% DPH za jednoho účastníka. Účastnický poplatek zahrnuje sborník přednášek a prezentací, účast na přednáškách, na exkurzi a společenském večeru, včetně občerstvení během akce.

Ubytování je zajištěno pořadatelem semináře dle požadavku účastníků v přihlášce, a to v ubytovacích kapacitách Hotelu Zámek a případně v apartmánech místních vinařských firem. Účastnický poplatek nezahrnuje ubytování (ubytování si hradí každý účastník sám). Včas přihlášeným garantujeme rezervaci ubytování.

Na exkurzi do provozu CVP Galvanika s.r.o. závod Ždánice je nutné se předem přihlásit. Nejpozději však při registraci na semináři. Dopravu na exkurzi si účastníci zajišťují sami.

Termíny pro zaslání:

 • názvu přednášky a přednášejícího - do 15.3.2023
 • textu přednášky a inzerce - do 30.3.2023
 • závazné přihlášky - do 17.4.2023

Přihláška přes web

Přihláška - dokument MS Word (*.docx)

Leták PDF

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest