Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Závazná přihláška k účasti na odborný seminář

PROGRESIVNÍ A NETRADIČNÍ TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

ve dnech 24. – 25. listopadu 2021

Údaje o přihlášených
Název firmy:  
Adresa firmy:
PSČ:   
IČ/DIČ: /
Počet účastníků:
Cena dvoudenního semináře pro prvního účastníka je 4500,- Kč + 21% DPH, pro další účastníky z téže firmy je 4000,- Kč + 21% DPH a zahrnuje náklady na sborník, přednášky, občerstvení a organizační výdaje. V případě objednávky firemního stolku je v ceně firemního stolku započten účastnický poplatek za prvního účastníka.

Jména a příjmení účastníků:

Ubytování
Mám zájem o zajištění ubytování:

Ubytování bude zajištěno pořadatelem semináře dle požadavku v přihlášce v hotelu Myslivna. Účastníci si hradí ubytování samostatně. Dále je možno zajistit individuální ubytování v blízkosti hotelu Myslivna (cca 10 min chůze). Včas přihlášeným garantujeme rezervaci ubytování. Z důvodu kapacity hotelu je omezeno ubytování v jednolůžkových pokojích. Cenu ubytování je možné zjistit na www.hotelmyslivna.cz.

Ceny: lůžko ve dvoulůžkovém pokoji 1860,- Kč, v jednolůžkovém 1350,- Kč.


V termínech:
23.11.2021    Počet osob:
24.11.2021    Počet osob:

Objednávka reklamy

Mám zájem o uvedení příspěvku ve sborníku:
Téma příspěvku:

Máme zájem o uvedení prezentace firmy nebo reklamy ve sborníku:
(reklama formátu A4, 2000 Kč + 21% DPH)

Máme zájem o firemní stolek:
(7500 Kč + 21% DPH za stolek) - počet reklamních stolků omezen


Údaje o odesílateli
Jméno a příjmení, titul:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e_mail:

Číslo účtu, z kterého bude provedena úhrada:
Datum provedení úhrady:

Závěrečné informace Platbu proveďte na:
Viktor Kreibich, Křejpského 1526, 149 00 Praha 4
č. účtu: 194 741 041 / 0100, Název banky: Komerční banka, Adresa banky: Praha 4
Swift: KOMBCZPP
IBAN: CZ87 0100 0000 0001 9474 1041
DIČ: CZ470 818 077
IČO: 152 95 818
Var. symbol: ''IČO Vaší organizace''


Upozornění:
  • Uzávěrka zaslání příspěvků a inzerce do sborníku je 5.11.2021
  • Platba provedená před termínem konání je zálohou ve výši 100% ceny sjednané dohodou mezi pořadatelem a přihlášeným. Vyúčtování bude provedeno v den konání akce předáním daňového dokladu u registrace. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datem konání akce.
  • Účastnický poplatek se při neúčasti nevrací. Náhrada za přihlášeného účastníka je možná.
Kontaktní adresa:
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
Semonice 110
551 01 Jaroměř
Mobil: +420 605 868 932
Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest