Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Přihláška

Závazná přihláška na 10. odborný seminář

Technologie, kvalita a rizika ve výrobě

Údaje o přihlášených
Název firmy:  
Ulice:
Město:
PSČ:   
IČ/DIČ: /
Počet účastníků:
Účastnický polatek za jednu osobu je 3800 Kč + 21% DPH

Jména a příjmení účastníků:

Ubytování
Mám zájem o zajištění ubytování:
Ubytování bude zajištěno v ubytovacích kapacitách především v Hotelu Zámek a případně v apartmánech místních vinařských firem. Informace naleznete na internetových stránkách www.povrchari.cz. Účastníci si hradí ubytování samostatně. Výběr hotelu bude zohledňován zájmem a datem závazné přihlášky.

V termínech:
4. 4. 2017    Počet osob:
5. 4. 2017    Počet osob:

Objednávka reklamy

Mám zájem o uvedení příspěvku ve sborníku:
Téma příspěvku:

Mám zájem o uvedení reklamy ve sborníku:
(reklama formátu A4, 2000 Kč + 21% DPH)

Mám zájem o reklamní stolek:
(3800 Kč + 21% DPH za stolek) - počet reklamních stolků omezen


Údaje o odesílateli
Jméno a příjmení, titul:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e_mail:

Číslo účtu, z kterého bude provedena úhrada:
Datum provedení úhrady:

Závěrečné informace

Platbu proveďte na:

Viktor Kreibich, Křejpského 1526, 140 00 Praha 4
č. účtu: 194 741 041/0100, Název banky: Komerční banka, Adresa banky: Praha 4
Swift: KOMBCZPP
IBAN: CZ87 0100 0000 0001 9474 1041
DIČ: CZ470 818 077
IČ: 152 95 818
Var. symbol: „ IČ Vaší organizace“
Konst. symbol: 308

Upozornění

  • Uzávěrka zaslání příspěvků a reklam do sborníku je 20. 3. 2017
  • Platba provedená před termínem konání je zálohou ve výši 100 % ceny sjednané dohodou mezi pořadatelem a přihlášeným. Vyúčtování bude provedeno v den konání akce předáním daňového dokladu u registrace. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datem konání akce.
  • Účastnický poplatek se při neúčasti nevrací. Náhrada za přihlášeného účastníka je možná.
  • Závazně objednané služby Vám budou i v případě neúčasti fakturovány.

Kontaktní adresa:
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
Semonice 110
551 01 Jaroměř

Mobil: +420 605 868 932

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest