Kurz: Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr)

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze

Dvousemestrové studium

Školní rok 2016/2017

Na základě požadavků technické veřejnosti, především ze strojírenských podniků a na základě doporučení Centra pro povrchové úpravy pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze, v rámci programu Celoživotního vzdělávání na ČVUT dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství“. Cílem tohoto studia je přehlednou formou doplnit potřebné poznatky o tomto oboru pro všechny zájemce, kteří chtějí pracovat efektivně na základě nejnovějších poznatků a potřebují získat i na základě tohoto studia potřebnou certifikaci v oblasti protikorozních ochran a povrchových úprav.

Způsobilost v tomto oboru je možno prokázat akreditovanou kvalifikací a certifikací podle standardu APC Std-401/E/01 „Kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany“, který vyhovuje požadavkům normy ČSN EN ISO 17024.

Více informací včetně učebních plánů a přihlášky ke všem formám studiu:

Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - leták
Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - harmonogram studia
Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - přihláška

Fakulta strojní ČVUT v Praze
Centrum technologických informací a vzdělávání
Ing. Jan Kudláček
Technická 4
166 07 Praha
Tel: 224 352 622
Tel: 605 868 932
E-mail: Jan.Kudlacek@fs.cvut.cz; info@povrchari.cz