partneři

Pozvánka na odborný seminář „Technologie čištění a předúpravy povrchů“ 24.4. – 25.4.2024, Čejkovice

 Elektronický formulář pro vyplnění závazné přihlášky najdete na této stránce.

Vážení povrcháři a strojaři.

Přijměte laskavě tímto pozvání na pátý seminář o problematice čištění a předúprav povrchů. Letošní jarní seminář navazuje volně na úspěšná každoroční setkávání více jak stovky povrchářů a strojařů z okolí Čejkovic – tedy z Moravy, Čech, Slezska a Slovenska.

Jihomoravské Čejkovice a prostředí Templářské tvrze je tradičním místem odborných akcí, nejen pro atmosféru tohoto místa, ale i pro snadnou dostupnost pro všechny účastníky.

Rostoucí požadavky na kvalitu, i další parametry povrchů, navíc při stále více omezujících podmínkách legislativy, vodohospodářů a nárůstu cen energií, vody, peněž i času, jsou  aktuálně řešené problémy na každém pracovišti. K tomu všemu ještě nové chladicí kapaliny, mazací i konzervační prostředky na povrchu zboží zákazníků, zpevňování výkonů i měny a tlak zákazníků, kteří obvykle nechtějí slyšet vůbec nic o čištění a předúpravách jejich „čistého“ výrobku. Až taková je někdy realita.

Universální ani ideální způsob čištění a předúprav zatím nemáme. Zaváděním nových netradičních a úsporných technologií, na základě nových informací od výrobců zařízení i prostředků, však můžeme a musíme zvládat náročné požadavky výroby.

Všichni dobře víme, že bez těch několika operací čištění a předúprav není a nemůže být žádná povrchová úprava kvalitní, co jich všichni, povrcháři a strojaři, navrhujeme, vytváříme či užíváme.

Pokud přijmete naše pozvání a přijedete do letošních povelikonočních jarních Čejkovic, budete součástí kolektivu odborníků ve své profesi, kteří ví, že poznání a zásoba informací i užitečných kontaktů, umožňují dělat svoji práci dobře a náš obor na potřebné úrovni.

Na viděnou v Čejkovicích.

Za Centrum pro povrchové úpravy

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.

Rámcový program semináře

•             Strojírenské materiály a jejich čištění

•             Předúpravy povrchu pro následné technologie

•             Optimalizace předúpravy povrchů

•             Čištění pro náročné aplikace ve strojírenství

•             Netradiční způsoby předúpravy povrchu

•             Chyby, příčiny a důsledky nevhodné předúpravy

•             Prostředky a zařízení pro předúpravy strojírenských materiálů

•             Technologie na zítra (lepení, 3D aditivní …) pro strojírenství

•             Měřící technika a způsoby vyhodnocení čistoty povrchů

•             Environmentální povinnosti ve strojírenské výrobě

Součástí akce je:

 • Sborník přednášek a prezentací předních firem v oboru
 • Ukázky a nabídky firem z jednotlivých technologií předúprav povrchů
 • Slavnostní společenský večer
 • večeře formou rautu
 • posezení s hudbou
 • Exkurze

Prezentace na semináři

 • přednáškou na semináři
 • příspěvkem či reklamou ve sborníku
 • prezentací firem ve foyeru hotelu

Organizační pokyny pro účastníky

Letošní odborný seminář „Technologie čištění a předúpravy povrchů“ se uskuteční v celém areálu Hotelu Chateau Zámek v Čejkovicích  dne 24. a 25. 4.  2024.

Součástí akce je exkurze dne 25. 4. 2024 do provozu povrchových úprav (konkrétní provoz bude upřesněn před konáním akce).

Prezence účastníků semináře 24.4. 2024 od 8:00 do 9:00 hodin v prostorách hotelu Zámek. Odborný program začíná v Loveckém sále v 9:00 hodin dle programu semináře. Program bude upřesněn v předstihu před zahájením semináře.

Cena semináře je 4500,- Kč + 21% DPH za jednoho účastníka. Účastnický poplatek zahrnuje sborník přednášek a prezentací, účast na přednáškách, na exkurzi a společenském večeru, včetně občerstvení během akce.

Ubytování je zajištěno pořadatelem semináře dle požadavku účastníků v přihlášce, a to v ubytovacích kapacitách Hotelu Zámek a případně v apartmánech místních vinařských firem.  Účastnický poplatek nezahrnuje ubytování (ubytování si hradí každý účastník sám). Informace naleznete též na internetových stránkách www.povrchari.cz. Včas přihlášeným garantujeme rezervaci ubytování.

Na exkurzi 25.4. 2024 je nutné se předem přihlásit. Nejpozději však při registraci na semináři. Dopravu na exkurzi si účastníci zajišťují sami.

Termíny pro zaslání:

 • názvu přednášky a přednášejícího  –           do 15.3. 2024 
 • textu přednášky a inzerce –                          do 30.3. 2024
 • závazné přihlášky –                                        do 17.4. 2024

Přihláška

 Elektronický formulář pro vyplnění závazné přihlášky najdete na této stránce.

inzerce