partneři

Přihláška na 20. Mezinárodní odborný seminář „PROGRESIVNÍ A NETRADIČNÍ TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV“, 27. – 28.11.2024

Závazná přihláška

1/3 - zadání údajů

Údaje o přihlášených
Název firmy*:  
Ulice*:
Město*:
PSČ*:   
IČ*:
DIČ*:
Počet účastníků*:
Účastnický polatek za jednu osobu je 5500 Kč + 21% DPH
Účastnický poplatek za další účastníky z téže firmy je 5000 Kč + 21% DPH

Jména a příjmení účastníků:

Ubytování
Mám zájem o zajištění ubytování:
Ubytování bude v případě zájmu zajištěno v OREA Congress Hotelu Brno. Účastníci si hradí ubytování samostatně (lůžko ve dvoulůžkovém pokoji cca 2000,- Kč).

V termínech:
26.11.2024    Počet osob:
27.11.2024    Počet osob:

Objednávka reklamy

Mám zájem o uvedení příspěvku ve sborníku:
Téma příspěvku:

Mám zájem o uvedení reklamy ve sborníku:
(reklama formátu A4, 2000 Kč + 21% DPH)

Mám zájem o reklamní stolek:
(8500 Kč + 21% DPH za stolek, cena je včetně účastnického poplatku pro 1 osobu)
Počet reklamních stolků omezen


Údaje o odesílateli
Jméno a příjmení, titul*:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e_mail*:

Číslo účtu, z kterého bude provedena úhrada:
Datum provedení úhrady:

Závěrečné informace

Platbu proveďte na:

č. účtu: 194 741 041/0100, Název banky: Komerční banka, Adresa banky: Praha 4
Swift: KOMBCZPP
IBAN: CZ87 0100 0000 0001 9474 1041
Viktor Kreibich, Křejpského 1526, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ470 818 077
IČO: 152 95 818
Var. symbol: ''IČO Vaší organizace''
Zpráva pro příjemce: ''Příjmení přihlášených účastníků''
Konst. symbol: 308

Upozornění

  • Uzávěrka zaslání příspěvků a reklam do sborníku je 4.11.2024
  • Platba provedená před termínem konání je zálohou ve výši 100 % ceny sjednané dohodou mezi pořadatelem a přihlášeným. Vyúčtování bude provedeno v den konání akce předáním daňového dokladu u registrace. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datem konání akce.
  • Účastnický poplatek se při neúčasti nevrací.
  • Náhrada přihlášeného účastníka je možná.

Kontaktní adresa:
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
Semonice 110
551 01 Jaroměř

Mobil: +420 605 868 932

inzerce