partneři

Pozvánka na 20. Mezinárodní odborný seminář „PROGRESIVNÍ A NETRADIČNÍ TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV“, 27. – 28.11.2024

Vážení přátelé povrcháři a strojaři.

Dovolujeme si Vás jménem organizátorů letošního odborného semináře “ Myslivna 24 “ pozvat na jubilejní 20. setkání povrchářů a strojařů, které se uskuteční letos ve dnech 27. a 28. listopadu v OREA Congress Hotelu v Brně (dříve Voroněž).

Spolu s Vámi, chceme pokračovat v tradici této povrchářské akce, kdy všichni z přítomných jsou aktivními účastníky, kteří se pravidelně schází, aby si vyměnili to nejcennější – technické myšlenky
a informace.

Vaši účast je možno podpořit odborným příspěvkem, prezentací nebo inzercí v tištěném sborníku, vystavením a předvedením svých výrobků u svých firemních stolků nebo zapojením se do diskuze k jednotlivým předneseným tématům.

Těšíme se všichni, že i letos najdeme prostor a čas pro tolik potřebná mimopracovní setkávání a rozhovory ve společenské části semináře.

Rychlý způsob získávání informací, přátelská atmosféra, dobrá odborná úroveň přednášek
a příspěvků dávají záruky dobře investovaného času i přínosu pro každého z účastníků tohoto semináře.

Věříme, že tak jako minulá setkání, napomůže i to letošní k dalšímu rozvoji vzdělávání
a činnosti povrchářské a strojařské obce.

 Jestliže přijmete naše pozvání k účasti na tomto semináři, budeme se těšit na společná setkání, letos aktuálně s cílem vzájemné pomoci a spolupráce, v době nedostatku téměř všeho, včetně zdravého rozumu, pro udržitelný rozvoj našich firem, zemí a jejich obyvatel.

Za Centrum pro povrchové úpravy a za Povrcháře se těšíme na tradiční setkání s Vámi, letos nejen o netradičních technologiích ale i o netradičních zdrojích energií.

                                                                     doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.                Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Rámcový program semináře

Progresivní technologie povrchových úprav:

 • progresivní a netradiční technologie povrchových úprav
 • nové materiály pro povrchové úpravy a strojírenství
 • chyby, příčiny a důsledky nevhodných povrchových úprav
 • prostředky a způsoby pro čištění povrchů
 • optimalizace technologií povrchových úprav
 • povlaky pro náročné podmínky
 • povlaky a povrchy z hlediska tribologie

Legislativa v oboru povrchových úprav:

 • emisní limity a podmínky provozování technologií povrchových úprav
 • zkoušení průmyslových výrobků, zařízení a povrchových úprav
 • normy oboru povrchových úprav

Management provozů povrchových úprav:

 • kvalitativní ukazatele povrchu, povlaků a vrstev
 • měřící technika v oboru povrchových úprav ve strojírenství
 • bezpečnost provozů, management rizik
 • certifikace pracovníků a pracovišť


Součástí akce je:

 • Sborník přednášek a prezentací předních firem v oboru
 • Ukázky a nabídky firem z jednotlivých technologií povrchových úprav
 • Slavnostní společenský večer
 • večeře formou rautu
 • posezení s hudbou a vínem

Prezentace na semináři

 • přednáškou na semináři
 • příspěvkem či reklamou ve sborníku
 • prezentací firem ve foyeru hotelu

Organizační pokyny pro účastníky

20. Mezinárodní odborný seminář „Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav“
se uskuteční v areálu OREA Congress Hotelu u brněnského výstaviště  ve dnech 27. a 28. 11.2024.

Prezence účastníků semináře bude 27.11.2024 od 8:00 do 9:00 hodin v prostorách hotelu OREA Congress Hotel. Odborný program začíná v Kongresovém sálu v 9:00 hodin dle programu semináře. Program bude upřesněn v předstihu před zahájením semináře a zveřejněn na www.povrchari.cz

Cena dvoudenního semináře pro jednoho účastníka je 5500,- Kč + 21% DPH, pro další účastníky z téže firmy je cena snížena na 5000,- Kč + 21% DPH. Účastnický poplatek zahrnuje sborník přednášek, účast na přednáškách, občerstvení během akce, účast na společenském večeru (posezení s hudbou při ochutnávce vín z Moravy). Účastnický poplatek nezahrnuje ubytování (ubytování si hradí každý účastník sám).

Ubytování bude zajištěno pořadatelem v místě konání semináře v OREA Congress Hotel Brno a sousedním OREA Hotel Voro Brno.

Včas přihlášeným garantujeme rezervaci ubytování. Přibližnou cenu ubytování je možné zjistit na www.orea.cz/hotel-voro a www.orea.cz/hotel-congress-brno

Termín pro zaslání názvu přednášky a jména přednášejícího je do 20.10. 2024, termín pro zaslání textu přednášky a inzerce do sborníku 4.11. 2024 a termín pro zaslání závazné přihlášky je do 15.11. 2024.

Přihláška

Elektronický formulář pro vyplnění závazné přihlášky najedete zde nebo možno pro přihlášení použít formulář PŘIHLÁŠKA a odeslat jej na kontaktní adresu.

Místo konání akce

OREA Congress Hotel Brno ****

Křížkovského 458/47
60300 Brno

inzerce