Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Pozvánka - 19. Mezinárodní odborný seminář - Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav ve dnech 29.11. – 30.11.2023, OREA CONGRESS hotel Brno

Vážení přátelé povrcháři a strojaři.

Dovolujeme si Vás jménem organizátorů letošního odborného semináře ''Myslivna 23'' pozvat na tradiční největší setkání povrchářů a strojařů, které se uskuteční letos ve dnech 29. a 30. listopadu v OREA Congress Hotelu v Brně (dříve Voroněž).

Spolu s Vámi, chceme pokračovat v tradici této povrchářské akce, kdy všichni z přítomných jsou aktivními účastníky, kteří se pravidelně schází, aby si vyměnili to nejcennější – technické myšlenky a informace.

Vaši účast je možno podpořit odborným příspěvkem, prezentací nebo inzercí v tištěném sborníku, vystavením a předvedením svých výrobků u svých firemních stolků nebo zapojením se do diskuze k jednotlivým předneseným tématům.

Těšíme se všichni, že i letos najdeme prostor a čas pro tolik potřebná mimopracovní setkávání a rozhovory ve společenské části semináře.

Rychlý způsob získávání informací, přátelská atmosféra, dobrá odborná úroveň přednášek a příspěvků dávají záruky dobře investovaného času i přínosu pro každého z účastníků tohoto semináře.

Věříme, že tak jako minulá setkání, napomůže i to letošní k dalšímu rozvoji vzdělávání a činnosti povrchářské a strojařské obce.

Jestliže přijmete naše pozvání k účasti na tomto semináři, budeme se těšit na společná setkání, letos aktuálně s cílem vzájemné pomoci a spolupráce, v době nedostatku téměř všeho, včetně zdravého rozumu, pro udržitelný rozvoj našich firem, zemí a jejich obyvatel.

Za Centrum pro povrchové úpravy a za Povrcháře se těšíme na tradiční setkání s Vámi, letos nejen o netradičních technologiích ale i o netradičních zdrojích energií.

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Rámcový program semináře

Progresivní technologie povrchových úprav:

 • progresivní a netradiční technologie povrchových úprav
 • nové materiály pro povrchové úpravy a strojírenství
 • chyby, příčiny a důsledky nevhodných povrchových úprav
 • prostředky a způsoby pro čištění povrchů
 • optimalizace technologií povrchových úprav
 • povlaky pro náročné podmínky
 • >povlaky, povrchy a tribologie

  Legislativa v oboru povrchových úprav:

  • emisní limity a podmínky provozování technologií povrchových úprav
  • zkoušení průmyslových výrobků, zařízení a povrchových úprav
  • normy oboru povrchových úprav

  Management provozů povrchových úprav:

  • kvalitativní ukazatele povrchu, povlaků a vrstev
  • měřící technika v oboru povrchových úprav a strojírenství
  • bezpečnost provozů, management rizik
  • certifikace pracovníků a pracovišť

  Součástí akce je:

  • Sborník přednášek a prezentací předních firem v oboru
  • Ukázky a nabídky firem z jednotlivých technologií povrchových úprav
  • Slavnostní společenský večer
   • večeře formou rautu
   • posezení s hudbou a vínem

  Prezentace na semináři:

  • přednáškou na semináři
  • příspěvkem či reklamou ve sborníku
  • prezentací firem ve foyeru hotelu

  Pozvánka ke stažení (pdf)

  Organizační pokyny pro účastníky

  19. Mezinárodní odborný seminář ''Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav'' se uskuteční v areálu OREA Congress Hotelu u brněnského výstaviště ve dnech 29. a 30.11.2023.

  Prezence účastníků semináře bude 29.11.2023 od 8:00 do 9:00 hodin v prostorách hotelu OREA Congress Hotel. Odborný program začíná v Kongresovém sálu v 9:00 hodin dle programu semináře. Program bude upřesněn v předstihu před zahájením semináře a zveřejněn na www.povrchari.cz.

  Cena dvoudenního semináře pro jednoho účastníka je 5000,- Kč + 21% DPH, pro další účastníky z téže firmy je cena snížena na 4500,- Kč + 21% DPH. Účastnický poplatek zahrnuje sborník přednášek, účast na přednáškách, občerstvení během akce, účast na společenském večeru (posezení s hudbou při ochutnávce vín z Moravy). Účastnický poplatek nezahrnuje ubytování (ubytování si hradí každý účastník sám).

  Ubytování bude zajištěno, pořadatelem semináře v hotelech OREA Hotel Voro Brno a OREA Congress Hotel Brno.

  Včas přihlášeným garantujeme rezervaci ubytování. Přibližnou cenu ubytování je možné zjistit na www.orea.cz/hotel-voro a www.orea.cz/hotel-congress-brno

  Termín pro zaslání názvu přednášky a přednášejícího je do 20.10. 2023, termín pro zaslání textu přednášky a inzerce do sborníku 6.11. 2023 a termín pro zaslání závazné přihlášky je do 15.11. 2023.

  Přihláška:

  Přihlásit se je možné elektronickou přihláškou (doporučujeme) nebo lze použít formulář Přihláška (dokument word (*.docx)) a odeslat jej na info(zavinac)povrchari.cz

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest